Browse by Subject neuronal firing regime

Showing results 1 to 1 of 1

1
Similarity in Neuronal Firing Regimes across Mammalian Species

Mochizuki, Yasuhiro; Onaga, Tomokatsu; Shimazaki, Hideaki; Jung, Min Whanresearcher; Shinomoto, Shigeru, JOURNAL OF NEUROSCIENCE, v.36, no.21, pp.5736 - 5747, 2016-05

Discover

Type

. next

Open Access

Date issued

. next

Subject

. next

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0